مطالب مرتبط:

کشف ادوات جنگی در بغلان

این ادوات که بطور ماهرانه در یک موتر باربری نوع هینو جاسازی شده در کمربند شرق شهر پلخمری بدست پولیس افتاده است.

مطالب اخیر