مطالب مرتبط:

ترامپ نیروهای آمریکایی در افغانستان را بیشتر کند

سناتور جمهوری خواه آمریکا از رئیس جمهوری این کشور خواست تا حض...

مطالب اخیر