مطالب مرتبط:

صدها باشنده خوست علیه راکتپرانی پاکستان اعتراض کردند

صدها تن از باشنده های خوست امروز در تظاهراتی خواهان گشایش راه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان شدند. این مظاه...

مطالب اخیر