مطالب مرتبط:

فعالان: نیروهای افغان در بهار پیش رو به یک جنگ بزرگتر آماده شوند

فصل بهار در دیگر کشورها جهان تازگی، خوشحالی و امیدواری می آورد اما این فصل در افغانستان جبهه مخالفان مسلح را گر...

مطالب اخیر