مطالب مرتبط:

مکالمه تلفنی مشاور امنیت ملی امریکا با رییس جمهور

هربرت ریموند مک مستر مشاور امنیت ملی امریکا شام امروز طی یک تماس تلفنی، با محمد اشرف غنی رییس جمهور صحبت کرد. ه...

مطالب اخیر