مطالب مرتبط:

افغانستان در محراق توجه جهان

مقاله: واقعیت امر این است که گروه های تروریستی تا هنوز در تنگای اقتصادی و سیاسی قرار نگرفته اند و پناهگاه‌های ا...

مطالب اخیر