مطالب مرتبط:

تیم‌های کمک‌های بشردوستانه به کوت ننگرهار رسیده‌اند

تیم های کمک های بشردوستانه به ولسوالی کوت ننگرهار رسیده اند، جایی که هفتۀ گذشته از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی شد عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت ک

مطالب اخیر