مطالب مرتبط:

بازی سیاسی زیر سایه نگرانی از امنیت

22 سال پس از 22حوت، امروز جمعه 13 حوت 95 یکی از سیاسی ترین یادمان های بابه مزاری در غرب کابل رقم می‌خورد. همه م...

مطالب اخیر