مطالب مرتبط:

عوامل حملات کابل چگونه محاکمه می شوند؟

شورای امنیت اگر در موضعی که اتخاذ کرده، صادق و مصمم است، ابتدا باید پاکستان را به عنوان کشوری حامی تروریزم به ر...

مطالب اخیر