مطالب مرتبط:

جشن پسته لیق به اثر نا امنی ها در ولایت بادغیس امسال برگزار نشد

نیروهای امنیتی کشور در سال گذشته توانسته اند که بیش از ۵ گروپ مسلح را در ولایت بادغیس دستگیر و به پنجه قانون سپ...

مطالب اخیر