مطالب مرتبط:

نخستین آزمون استخدام آتشه های تجارتی درکابل برگزار شد

بعد از اخذ امتحان از ۲۷۵ تن کاندید، ۲۸ تن آنان که بلندترین نمره را بدست بیاورند در این پست انتخاب می شوند که ۲۴...

مطالب اخیر