مطالب مرتبط:

محقق تلاش حکومت برای درج قومیت در تذکره‌های برقی را استقبال کرد

ریاست اجرائیه افغانستان از تلاش های حکومت برای درج قومیت در تذکره های الکترونیکی استقال کرده است. محمد محقق معا...

مطالب اخیر