مطالب مرتبط:

نیروهای نظامی ستون فقرات یک کشور هستند

اگر ما دست به دست هم داده از این نیروها و نظام دفاع و حمایت نکنیم، کشور دچار بحران می شود. پس بنابر وظیفه شرعی ...

مطالب اخیر