مطالب مرتبط:

لیوال: افغانستان قبایل را مردم خود می‌داند

عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان می گوید، حکومت افغانستان قبایل را مردم خود می...

مطالب اخیر