مطالب مرتبط:

جان مککین از قصر سفید خواسته‎است که به افغانستان توجه کند

سناتور جان مککین رئیس کمیتۀ خدمات نظامی سنای امریکا با تاکید از قصر سفید خواسته است که به افغانستان توجه کند. م...

مطالب اخیر