مطالب مرتبط:

راه ثبات افغانستان را همه کشورها می دانند

هدف کشورهایی که درباره افغانستان بحث می کنند، افغانستان نیست و هدف کشورها، منافع خودشان است. به گزارش شبکه اطلا...

مطالب اخیر