مطالب مرتبط:

تعدیل قانون ثبت احوال نفوس؛ راه‌حل مشکل‌زا

سرانجام رییس جمهور غنی با استفاده از فرصت تعطیلی شورای ملی، از حق قانونی خود سود جست و قانون ثبت احوال نفوس را ...

مطالب اخیر