مطالب مرتبط:

دروغگویان بزرگی که انتخابات را مدیریت می کنند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، برگزاری انتخابات و توزیع شناسنامه های الکترونیکی از مهمترین کارهای حکوم...

مطالب اخیر