مطالب مرتبط:

'ادغام مناطق قبیله‌ای پاکستان بر سرنوشت خط دیورند تاثیری ندارد'

در پی تصمیم دولت پاکستان مبنی به ادغام مناطق قبیله‌ای با بقیه کشور، وزارت سرحدات و قبایل افغانستان می‌گوید که ا...

مطالب اخیر