مطالب مرتبط:

تنش در حال افزایش میان افغانستان و پاکستان

پس از حملهٔ انتحاری بر زیارت شهباز قلندر، روابط افغانستان و پاکستان در حال بدتر شدن است. پاکستان در ...

مطالب اخیر