مطالب مرتبط:

احمدزی: امیدواریم تا آخر هفته آینده موعد برگزاری انتخابات اعلان شود

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، اکنون زمان آن فرا رسیده تا روند برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف در افغانست...

مطالب اخیر