مطالب مرتبط:

خودمختاری مناطق قبیله‌ای پاکستان سلب می‌شود

دولت پاکستان با تصویب مجموعه‌ای از پبشنهادها زمینه ادغام مناطق قبیله‌ای با بقیه کشور را فراهم کرده است.

مطالب اخیر