مطالب مرتبط:

سازمان‌ها: ملل‌متحد ۱۱ جناح‌ را شامل لیست مسئولان خشونت علیه اطفال کند

در حالیکه بر اساس گزارش ها خشونت های جدی علیه اطفال در جنگ جاری افغانستان صورت می گیرد، یک شبکه از سازمان های ک...

مطالب اخیر