مطالب مرتبط:

خوشبینی‌ها و نگرانی‌های حکومت افغانستان در مورد اظهارات اخیر ترمپ

در حالی که بانوی اول افغانستان نسبت به یاد نشدن نام این کشور در سخنرانی اخیر رئیس جمهور امریکا نگرانی دارد، اما...

مطالب اخیر