مطالب مرتبط:

وزارت خارجه: بحث‌های جدی در نشست ایکو پاکستان را به انزوا برده‌است

در حالی که اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزاری نشست ایکو را نمایشی می داند، اما وزارت خارجه افغانستان می گوید،...

مطالب اخیر