مطالب مرتبط:

تراژدی مهاجرت در تئاتر هرات؛ 'من روانی نیستم'

سیل مهاجرت افغان‌ها به سوی اروپا و پیامدهای ناگوار آن، ذهن بازیگران جوان هراتی را به خود مشغول کرده است. موسسۀ ...

مطالب اخیر