مطالب مرتبط:

اعلان آماده گی عشق‌آباد برای برگزاری همایش همکاری‌های اقتصادی افغانستان

رییس جمهور ترکمنستان گفت: در تاریخ 14 الی 15 نووِمبر ماه سال جاری عیسوی (2017) هشتمین همایش منطقوی همکاری‌های ا...

مطالب اخیر