مطالب مرتبط:

حکایت سرپرست سه خانواده غریب که در حمله دیروز طالبان در کابل کشته شد

کابل( پژواک، ۱۲حوت ۹۵):یکی از قربانیان دو حمله انتحاری روز گذشته طالبان در کابل، مردی دکان دار بود که سرپرستی س...

مطالب اخیر