مطالب مرتبط:

هیچ گروهی مخالف دولت در ولایت کندز با روسیه ارتباط ندارد

نیروهای امنیتی کشور در عملیات زمستانی که برای پاکسازی بعضی ولسوالی ها این ولایت را اندازی شده بود تلفات زیادی ب...

مطالب اخیر