مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی به منظور تداوی یکی از مجروحین معدن ولسوالی تاله و برفک، مساعدت نقدی کرد

(Visited 17 times, 1 visits today)

مطالب اخیر