مطالب مرتبط:

به دلیل عدم تامین امنیت از سوی دولت، مراسم جنبش روشنایی لغو شد

شورای عالی مردمی جنبش روشنایی برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد شهید مزاری را لغو و دلیل آن را شانه خالی کردن دولت...

مطالب اخیر