مطالب مرتبط:

كشته شدن معاون عملياتي گروه داعش همراه با ده ها داعشي ديگر در ننگرهار

مطالب اخیر