مطالب مرتبط:

آلبوم عکس؛ 'یک میلیون لبخند برای صلح' در کابل

نمایشگاه "یک میلیون لبخند برای صلح در کابل" برگزار شد. تصاویر این نمایشگاه در یک سال گذشته از بیست و دو کشور جه...

مطالب اخیر