مطالب مرتبط:

فراخبر: قاچاق انسان در افغانستان

هرچند حکومت افغانستان یک آمار دقیق در رابطه به آن عده از شهروندانی که شکار قاچاقچیان انسان می شوند در دست ندارد، اما آمارهای جهانی نشان میدهند که سالانه هزارن تن قربانی توطئه های قاچاق بران می شوند

مطالب اخیر