مطالب مرتبط:

مشکلاتی که واژه “افغان” در تذکره ها ایجاد می کند

بربنیاد طرح تعدیلی در ماده ششم قانون ثبت و احوال نفوس: واژه های ملت «افغان» و قوم تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره و س...

مطالب اخیر