مطالب مرتبط:

پایتخت خون آلودِ مردم و کابل امنٍ ارگ!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()،روزهای پس از نخستین تجلیل از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، این نیروه...

مطالب اخیر