مطالب مرتبط:

افغانستان: نقش متحدین منطقه ای در مبارزه با تروریزم ارزنده می باشد

حنیف اتمر در دیدار با سفیر چین، نقش متحدین منطقه یی افغانستان در مبارزه با خطرات مشترک ناشی از تروریزم و افراطیت خشونت بار را ارزنده خواند

مطالب اخیر