مطالب مرتبط:

درعرضه خدمات پاسپورت برای متقاضیان سیستم جدید ایجاد میگردد

کابل (پژواک، ١٢ حوت ٩٥): توافقنامۀ به همکاری اداره "آسان خدمت" کشور آذر بایجان در عرصه خدمات توزیع پاسپورت و تک...

مطالب اخیر