مطالب مرتبط:

تعطیلی تمام دانشکده های نظامی ترکیه

رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد از این تاریخ ؛ تمامی فرماندهان ارتش به طور مستقیم گزارش‌های خود را به وزیر دفاع ارائه خواهند کرد و تمامی دانشکده‌های نظامی تعطیل خواهند بود

مطالب اخیر