مطالب مرتبط:

مرحله سنگین تقابل روسیه و آمریکا در افغانستان

افغانستان باید یکبار دیگر حوادث و رویدادهایی که گویا در گذشته باعث از بین بردن اتحاد شوروی یا فروپاشی اتحاد شور...

مطالب اخیر