مطالب مرتبط:

هشدار روسیه به افغانستان برای مرزهایش جدی است

هشدار روسیه برای حفظ مرزهایش بسیار جدی است. روسیه مانند کشورهایی مثل ایران و پاکستان و کشورهای عربی نیستند کشور...

مطالب اخیر