مطالب مرتبط:

نگرانی رولان غنی از وضعیت بد زنان در ولایت ها و مناطق دور دست افغانستان

مطالب اخیر