مطالب مرتبط:

قتل یک دختر جوان درولسوالی یکاولنگ، ولایت بامیان

مطالب اخیر