مطالب مرتبط:

قومیت هر شخص در شناسنامه های برقی قید می شود

علاوه بر مشخصات فردی و کلمه "افغان" به عنوان ملیت، قومیت افراد نیز در تذکره الکترونیکی ذکر خواهد شد. ...

مطالب اخیر