مطالب مرتبط:

سیاف به علت حمله قلبی بستری شد

عبد الرب رسول سیاف، فرمانده پیشین جهادی پس از یک حمله قلبی در شفاخانه ای در کابل بستری شد. خانواده وی گفته اند ...

مطالب اخیر