مطالب مرتبط:

اشرف‌غنی با درج کلمه 'افغان' و قومیت در شناسنامه‌های الکترونیکی موافقت کرد

محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان، طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد. به اساس طرح تعدیل شده در شنا...

مطالب اخیر