مطالب مرتبط:

ولسوالی تاله و برفک بغلان سقوط کرد

ولسوالی تاله و برفک بغلان بدست طالبان سقوط کرد. به نقل از تلویزیون یک، منابع محلی بغلان می گویند که طالبان با ح...

مطالب اخیر