مطالب مرتبط:

خطبه فاطمیه / داکتر سید جعفر شهیدی

در عصر پیغمبر (ص) و صدر اسلام، مسجد تنها مرکز دادخواهی بود. هر کس از صاحب قدرتی شکایتی داشت، هر کس حقی را از دس...

مطالب اخیر