مطالب مرتبط:

عربستان حامی تروریزم و ریاکار است

نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی برای صلح افغانستان درعربستان سعودی، برگزار شد در این نشست نماینده هایی از پنج...

مطالب اخیر