مطالب مرتبط:

در تیراندازی میان دو پولیس در کندهار یک تن شان کشته شد

مطالب اخیر